Diğer Raporlar Güncelleme Tarihi: 05 Mart 2020

Diğer Raporlar


  
katastrofik.jpg       Türkiye' de Hanehalkları Tarafından Cepten Yapılan Katastrofik Sağlık Harcamaları Araştırması Tamamlanmıştır. (Ağustos 2013 - Aralık 2014)


 OECD2011_kck.jpg        Türkiye Sağlık Hesapları Sisteminin OECD 2011 Sistemine Uyumlaştırılması Faz1  Projesi tamamlanmıştır. (2018)

Paylaş