Planlanan Klinik Protokoller Güncelleme Tarihi: 13 Mart 2020

Planlanan Klinik Protokoller


 1. Depresyon Tanı Tedavi ve İzlem Protokolü
 2. Diyaliz Tedavi Yöntemlerinin Seçimi ve Değiştirilmesi Kılavuzu
 3. Erken, Geç Ortodontik Tedavilere Yaklaşım Kılavuzu
 4. Geriatri Klinik Protokolü
 5. Obezite Cerrahisi Klinik Protokolü
 6. Over CA Tanı ve Klinik Protokolü
 7. Troid Kanseri Tanı Tedavi ve İzlem Protokolü
 8. Serviks Kanseri Tanı Tedavi ve İzlem Protokolü
 9. Tüp Bebek Klinik Protokolü
 10. Kronik Böbrek Hastalığı Klinik Protokolü
 11. Migren Klinik Protokolü
 12. Karaciğer Sirozu Klinik Protokolü
 13. Sezeryan Seçimi Kılavuzu
Paylaş